Belgia wyżej w rankingu Reputation Institute

Insytut Reputation Institute każdego roku przeprowadza ranking wsród osób z państw grupy należących do G8. Zapytano, które kraje cieszyły się w 2015 r. najlepszą reputacją? Zdaniem ankietowanych najlepszą reputacją cieszą się:

  1. Kanada
  2. Norwegia
  3. Szwecja
  4. Szwajcaria
  5. Australia
  6. Finlandia
  7. Nowa Zelandia
  8. Dania
  9. Holandia
  10. Belgia

W pierwszej dziesiątce mamy Belgię, która dostała 72,3 pkt. Pierwsza w rankingu Kanada otrzymała 78,1. To awans o dwie pozycje w porównaniu z rokiem poprzednim.

Belgia

Belgię ankietowani postrzegają jako kraj bezpieczny, dobrze funkcjonujący gospodarczo i społecznie.

Podobne artykuły...