Eigen risico 2016

Eigen risico (tzw. własne ryzyko) to w Holandii kwota wyznaczona przez holenderski rząd na wypadek dodatkowych kosztów związanych z leczeniem na terenie kraju. Kwota na 2016 rok będzie wynosić 385 euro. Ubezpieczony płaci w pierwszej instancji koszty do momentu, kiedy suma kosztów leczenia przekroczy własne ryzyko. Do własnego ryzyka zalicza się:

 • leki
 • sprzęt i transport medyczny
 • badania laboratoryjne
 • wizytę na pogotowiu
 • operacje w szpitalu.

Jeśli osoba ubezpieczona wykorzysta limit tej kwoty własnego ryzyka to brakującą różnicę pokryje ubezpieczyciel. Czasami zdarza się sytuacja w której sam ubezpieczony musi jeszcze dodatkowo dopłacić kwotę za bieżące leczenie z własnej kieszeni.

medical

Podstawowe ubezpieczenie tzw. basispakket na 2016 rok, pokrywane są przez ubezpieczyciela i obejmuje:

 • wizyty lekarza domowego
 • wizyty u lekarza pierwszego kontaktu
 • wizyty u specjalistów
 • leczenie dzieci do 18 roku życia
 • opieka położnej
 • opieka pielęgniarki
 • badania profilaktyczne
 • leczenie cukrzycy
 • leczenie innych chronicznych chorób
 • leki
 • kontrole poszpitalne.

Należy nadmienić, iż podstawowe ubezpieczenie w Holandii tzw. „basispakket” (bezpłatne) jest obowiązkowy dla osób od 18 roku życia. W Holandii wyróżnia się kilka typów ubezpieczeń. Są to:

 • podstawowe ubezpieczenie w Holandii (tzw.”basispakket”-obowiązkowe)
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • zorgtoeslag (dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego)
 • eigen risico (twz. własne ryzyko)
 • aanvullend (ubezpieczenie dodatkowe i ubezpieczenie dla kobiet w ciąży).

Zgodnie z prawem holenderskim, każdy obcokrajowiec przebywający na terenie Holandii musimy mieć ubezpieczenie holenderskie. Ubezpieczenie z kraju pochodzenie nie wystarcza. Towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych nie może odmówić ubezpieczenia w ramach opieki podstawowej.

Podobne artykuły...