Kindergeld – zmiany od nowego roku!

Przypominamy, że od nowego roku 2016 wchodzą zmiany w zasiłku Kindergeld. Zmiany dotyczą formalności administarcyjnej oraz wysokości przyznawanego zasiłku.

Od 1 stycznia 2016 roku wraz z wnioskiem o zasiłek rodzinny należy podać niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej (IDNr.) osoby składającej wniosek oraz dziecka. Osoby mieszkajace poza granicami Niemiec i posiadające dzieci np. w Polsce, powinny zgłosić się do urzędu centralnego o nadanie numeru. Nadanie numeru trwa około 4 tygodni. Niemiecki Numer Identyfikacji Podatkowej wysyłany jest na aktualny adres zameldowania, dlatego należy dysponować adresami w Niemczech, jak i w Polsce. Brak numeru przy składaniu wniosku przedłuża wypłatę zasiłku z Kas Rodzinnych.

Poprzez nadanie IDNr. administarcja niemiecka chce mieć kontrolę nad wypłatami zasiłków dla dzieci. Wcześniej dochodziło do nadużyć ze strony wnioskodawców. Prawdopodobnie do końca 2018 roku zostaną przeprowadzone kontrole wypłacanych zasiłków. Przy nadużyciu pobierania zasiłku, osoba pobierająca Kindergeld będzie zmuszona do zwrotu pobranej kwoty.
W ten sposób państwo niemieckie chce ograniczyć wypłacanie zasiłków socjalnych dla osób nie płacących podatków w ich kraju.

Kindergeld zasiłek rodzinny

Od 1 stycznia 2016 o 2 euro wzrasta Kindergeld. Na pierwsze i drugie dziecko przyznano 190 euro, na trzecie dziecko – 196 euro,a 221 euro miesięcznie na każde następne dziecko.

Kindergeld wypłaca się dzieciom urodzonym i adoptowanym. Wypłacany jest do 18 roku życia pociechy, jeśli się uczy to do 25 roku życia. Zasiłek traci w momencie ukończenia nauki i gdy posiada stałą pracę o wysokości wynagrodzenia 450 euro.

Podobne artykuły...