Kindgebonden budget

Kindgebonden budget to holenderski dodatek na dziecko, ale inny niż wcześniej opisywany „kinderbijslag”. „Kinderbijslag” wypłacany jest przez instytucję SVB, natomiast kindgebonden budget wypłacany jest przez holenderski urząd skarbowy – Belastingdienst.

Kindgebonden budget

Podatek na dziecko przysługuje rodzicom na dzieci do ukończenia 18 roku życia, mają obywatelstwo holenderskie i otrzymują drugi zasiłek kinderbijslag. Dodatek ten przysługuje w momencie nie przekroczenia określonego dochodu. A jak obliczyć tą kwotę? Otóż, maksymalna kwota dochodu wnioskodawcy zależna jest od ilości dzieci. Im więcej dzieci, tym więcej można zarobić. Maksymalna kwota dochodu dla obojga rodziców wynosi 131.378 euro, a dla osoby samotnie wychowującej dziecko to kwota 106.941 euro (dane na rok 2016).

Kwotę dodatku można ustalić na stronie: www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Wypełniając formularz należy podać datę urodzenia rodziców, dochody i liczbę dzieci. Tym sposobem obliczymy szacunkową wysokość dodatku.

Powodzenia.

Podobne artykuły...