Nauka dzieci z komputerem

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), że od kiedy do szkół wprowadzono komputery, nauka uczniów nie osiąga zamierzonych efektów. Wręcz je osłabiła. W przypadku 75% uczniów, którzy odrabiali lekcje z pomocą komputera nie zauważono aż tak znaczących postepów w nauce.

Światowe badania pokazują, iż najwięcej godzin przed komputerem spędzają dzieci w Australii – 58 godzin dziennie, w Grecji to 42 godziny, a w Szwecji – 39 godzin dziennie. Sprawa ma się inaczej w krajach azjatyckich. Tamtejsze dzieci z komputerów korzystają wyłącznie dla zabawy, a wyniki jakie osiągają w szkołach są o wiele wyższe.

nauka z komputerem

Technologia i informatyzacja w szkołach osiągnęła wręcz odwrotny skutek. Dzieci przy pomocy tabletów, komputerów, projektorów nie potrafią skupić uwagi na rzeczach najważniejszych, nie potrafią płynnie czytać i zapamiętywać. A to obniża ich wyniki w nauce.