Podatki w Unii Europejskiej

Podatki w UE dzielimy na podatki pośrednie i bezpośrednie. Podatki pośrednie zostały ujednolicone przez Unię, a podatki bezpośrednie działają zgodnie z prawem podatkowym obowiązującym w danym kraju.

Większość z nas wie, iż w Europie najwyższe podatki płacą Skandynawowie. Duńczycy oddali rządowi 47,6% PKB, Szwedzi – 45,8%, Belgowie 43,9%. Natomiast Francuzi 42,5% PKB. Z kolei najmniej oddali swojemu państwu Litwini 27,1% dochodów, a także Rumuni – 27,2%, Łotysze – 27,3% oraz Bułgarzy – 27,4%. Polacy znaleźli się w połowie stawki i oddali skarbowi państwa 31,8% produktu krajowego brutto. Według danych Eurostatu w 2010 roku średnio stopa opodatkowania w Unii wyniosła 38,4 %, a w strefie euro – 38,9%.

Unia Europejska

Zarabiając płacimy podatki, ale państwo pobiera od nas również podatek w postaci VAT-u, kiedy robimy codzienne zakupy. W Europie najwyższy VAT płacą Węgry, bo aż 27%. Komisja Europejska uznała, iż jest to zgodne z prawem podatkowym obowiązującym w całej Unii. Następna stawka to 25% i obowiązuje w Szwecji i Danii, w krajach już i tak płacących wysokie podatki. Ale w biedniejszej Rumunii płaci się dość wysoki VAT, bo aż 24%. Jak wiadomo Polska ma 23% stawkę. Najniższa stawka obowiązuje w Luksemburgu 15%, a na Cyprze 17%.

Unia Europejska nie ingeruje w każde regulacje podatkowe w danym kraju. Unia ma jedynie za zadanie nadzorowanie tych przepisów, tak aby nie były one sprzeczne z niektórymi obszarami polityki unijnej, a są to:

  • wspieranie wzrostu gospodarczego
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • zapewnienie swobodnego przepływu usług, towarów i kapitału w UE
  • dbanie o swobodę rynkową firm w danym kraju
  • dbanie o to, aby przepisy podatkowe nie zagrażały życiu konsumentów, pracowników, czy pracodawców.

Wszystkie regulacje podatkowe podejmowane przez Unię Europejską wymagają jednomyślności wszystkich krajów członkowskich.

Podobne artykuły...