Problemy szkolnictwa w Holandii

W Holandii już co czwarta szkoła w małych miasteczkach i wsiach jest zamknięta. Powodem jest spadająca liczba uczniów. W ostatnich latach zamknięto 630 takich szkół. Największy problem ma północna Fryzja, ponieważ aż 185 wsi nie ma swojej szkoły.

nauka języka obcego

Innym problemem holenderskiego szkolnictwa jest brak języków obcych w szkołach podstawowych. Jedynie lekko ponad połowa szkół proponuje naukę języka obcego. Jest to poniżej średniej europejskiej. Problemem tym zajął się holenderski rząd wprowadzając do szkoł o 15% więcej godzin lekcyjnych z języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

Podobne artykuły...