Hasło: język obcy

nauka języka obcego

Problemy szkolnictwa w Holandii

W Holandii już co czwarta szkoła w małych miasteczkach i wsiach jest zamknięta. Powodem jest spadająca liczba uczniów. W ostatnich latach zamknięto 630 takich szkół. Największy problem ma północna Fryzja, ponieważ aż 185 wsi...