Hasło: OECD

zasiłek dla dzieci

Nauka dzieci z komputerem

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), że od kiedy do szkół wprowadzono komputery, nauka uczniów nie osiąga zamierzonych efektów. Wręcz je osłabiła. W przypadku 75% uczniów, którzy odrabiali...