Rodzaje umów o pracę w Holandii

Holenderskie prawo pracownicze dotyczące umów o pracę wyróżnia się mnogością rozmaitych form zatrudnienia oraz praw i obowiązków z nich wynikających. Świadomość tego, co przysługuje nam w ramach odpowiednich typów umów jest zatem niezbędna aby zapewnić sobie zadowalające nas warunki pracy oraz wynagrodzenie. Dokonajmy więc krótkiego przekroju przez typy zatrudnienia w Holandii.

Umowa o pracę na czas określony

Ten typ umowy wyznacza czas trwania jej obowiązywania. Jest on elastyczny, jednak nie może przekroczyć okresu trzech lat. Co więcej, pracodawca nie może legalnie zaoferować kolejnej umowy o pracę na czas określony jeśli zakończyły się trzy kolejne umowy czasowe po sobie lub jeśli pracownik przepracował dla niego 3 lata na umowach czasowych pod rząd. W obu przypadkach pracodawca zmuszony jest sporządzić umowę na czas nieokreślony, zrezygnować z usług pracownika lub odczekać trzy miesiące, aby móc po raz kolejny przyjąć pracownika na czas określony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Jak nazwa może wskazywać, ten typ umowy obowiązuje stale. Jest to umowa najkorzystniejsza dla pracownika pod względem stabilności zatrudnienia, gdyż pracodawca musi posiadać odpowiedni powód by ją wypowiedzieć – a sama umowa zapewnia więcej świadczeń socjalnych niż umowy z określonym terminem lub podpisywane za pośrednictwem agencji pracy. Nieco utrudnia ona jednak procedurę zwolnienia się w przypadku, gdy pracownik nie chce dłużej podejmować pracy w ramach tej umowy.

Kontrakt z umową wstępną

Ten typ umowy daje pracownikowi możliwość wyboru, czy dokona konkretną pracę wskazaną mu przez pracodawcę czy też nie. Jest to forma zatrudnienia dająca elastyczność pracownikowi.

umowa o pracę Holandia

Kontrakt na zero godzin

Umowa która umożlwia pracodawcy wezwanie nas w razie potrzeby do pracy na nieokreśloną liczbę godzin, płacąc nam jedynie za przepracowane godziny. Nie określa ona dolnej granicy przepracowanych godzin – teoretycznie możemy zatem nie zostać wezwani do pracy w miesiącu w ogóle. Nie otrzymamy wtedy żadnego wynagrodzenia.

Kontrakt min-max

Ten rodzaj umowy działa podobnie do kontraktu na zero godzin. Różni się tym, że określa dolną granicę godzin pracy za które pracownik musi dostać wynagrodzenie, niezależnie od tego czy został na nie wezwany czy nie. Określa ona także górną granicę przepracowanych godzin w miesiącu.

Umowy o pracę w ramach agencji pracy

Zbiorcze określenie na umowy na pracę podejmowaną za pośrednictwem agencji pracy. W przypadku takich umów, agencja staje się trzecią stroną udzielającą pracodawcy prawa do zatrudnienia osoby znajdującej się w rejestrze agencji. Spośród takich umów generalnie rozróżniamy trzy rodzaje – fazę A, która trwa do 78 tygodni, nie daje wielu praw i może zostać zerwana z natychmiastowym skutkiem – fazę B, która może trwać do 2 lat i wymaga okresu przejściowego w przypadku wypowiedzenia i fazę C – na czas nieokreślony. O tym jaki typ umowy dostaniemy decyduje przede wszystkim czas naszej współpracy z daną agencją pracy.

Podobne artykuły...