Zasiłek chorobowy w Niemczech – Krankengeld

Krankengeld wypłaca się w przypadku długotrwałego stanu chorobowego w ramach wynagrodzenia. Osoba ubezpieczona w państwowej ubezpieczalni wypłacane ma chorobowe przez pracodawcę przez okres 6 tygodni. Jeśli zwolnienie chorobowe trwa dłużej to wypłatę świadczenia przejmuje kasa chorych. Zasiłek wypłacany przez państwową kasę chorych jest niższy niż wynagrodzenie od pracodawcy.

Ponadto zasiłek wypłacany jest do 78 tygodni w ramach tej samej osoby i jednej choroby. Natomiast w przypadku upływu 3 lat, termin naliczany jest od nowa. Należy 3 miesiące przed końcem upływu zasiłku zgłosić się do ubezpieczalni emerytalnej i urzędu pracy w celu przedstawienia swojej sytuacji finansowej.

Komu przysługuje Krankengeld?

Krankengeld przysługuje każdemu państwowo ubezpieczonemu pracownikowi w Niemczech w sytuacji:

  • gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia a musimy skorzystać z opieki szpitalnej lub przychodni
  • choroba uniemożliwia nam pracę a pracodawca nie wypłaca pensji
  • osoby pobierające ALG I (zasiłek dla bezrobotnych) mają takie same prawa jak osoba pracująca.

Komu nie przysługuje zasiełk chorobowy?

Zasiłek chorobowy Krankengeld nie przysługuje dzieciom oraz małżonkom ubezpieczonym bezpłatnie w ramach ubezpieczenia rodzinnego. Także zakazem objęci są studenci, praktykanci oraz osoby bezrobotne pobierające zasiłek ALG II.

Krankengeld

Również osoby prowadzące własną działalność gospodarczą posiadające państwowe ubezpieczenie same muszą zadbać o swoje zabezpieczenie w razie długotrwałej choroby. Mogą zrobić to na następujące sposoby:

  • zasiłku nie otrzyma ta osoba, która płaci ulgową składkę (14%) oraz składkę dodatkową (kwota zależna od danej kasy chorych);
  • właściciel firmy płaci składkę normalną (14,6% wynagrodzenia brutto) i składkę dodatkową, a otrzyma zasiłek od 43 dnia niezdolności do pracy;
  • osoba płaci dodatkową składkę na zasiłek chorobowy, a wypłata tego zasiłku zależy od ustaleń z kasą chorych;
  • osoba wykupuje prywatne ubezpieczenie w razie choroby.

Od kiedy liczony jest czas wypłaty zasiłku?

Przepisy mówią, że prawo do objęcia pracownika zasiłkiem chorobowym liczy się w momencie stwierdzenia przez lekarza o niezdolności do pracy. Należy pamiętać o ciągłości zwolnień.

Ile wynosi zasiłek chorobowy Krankengeld?

Zasiłek chorobowy Krankengeld wynosi 70 procent dotychczasowych zarobków brutto, ale nie może wynosić więcej niż 90 procent zarobków netto. Kwota zasiłku może być wyższa, ponieważ wlicza się wszystkie dodatki, np. dodatek urlopowy.

Podobne artykuły...