Zasiłek dla bezrobotnych Holandia

Jeśli straciłeś pracę w Holandii to takim osobom przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Dokładne przesłanki jakie musimy spełnić, aby otrzymać zasiłek to:

  • legalne zatrudnienie w Holandii
  • w ciągu ostatnich 36-ciu tygodni przepracowano przynajmniej 26 tygodni
  • pracodawca wymówił nam pracę, a nie sami się zwolniliśmy
  • potrzebne są paski wypłaty z oststnich 3 miesięcy oraz ostatnią umowę o pracę
  • jeśli w ciągu tygodnia straciłeś 5 godzin pracy to jest możliwość ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych za utracone godziny pracy
  • jeśli zwolnienie z pracy powstało w trakcie trwania kontraktu to potrzebny list informujący o takim fakcie, inaczej zwanym ontslag brief.

Aby otrzymać zasiłek nie trzeba posiadać meldunku w Holandii. Jednak meldunek znacznie ułatwia załatwienie wszelkich spraw związanych z przyznaniem zasiłku. W przypadku kiedy posiadamy zameldowanie możemy elektronicznie złożyć wniosek korzystając z DigID. Natomiast w przypadku braku meldunku należy osobiście udać się do urzędu pracy UWV (Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych) w miejscu zamieszkania i wypełnić formularz WW-uitkering. Po tym koniecznie musimy zapisać się do Werkbedrijf (Urząd Pracy i Zatrudnienia UWV) jako osoby poszukujące pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest przez okres maksymalnie 3 lata i 2 miesiące (38 miesięcy w sumie) i minimum przez 3 miesiące. Minimalny okres 3 miesięcy przysługuje osobom, które przepracowały minimum 26 tygodni w ciągu 36 tygodni zaraz przed utratą pracy. Na przyznanie zasiłku czeka się około 4 tygodni, a pierwsza wypłata następuje w niedługim czasie od decyzji przyznania zasiłku. Wysokość zasiłku zależy od osiąganych dochodów. Pierwszy zasiłek to 75% wynagrodzenia oraz 70% wynagrodzenia w miesiącach następnych. Jednak zasiłek nie może być wyższy niż 2750 euro brutto na miesiąc. Od wypłaconej kwoty zasiłku potrącana jest kwota „vakantiegeld” w wysokości 8%. Kwota ta gromadzi się przez cały okres zaisłku i wypłacana jest wraz z ostatnią wypłatą lub w maju.

Podobne artykuły...