Zwrot podatku z Holandii

Pracując w Holandii możemy ubiegać się o zwrot podatku na podstawie holenderskiej karty podatkowej Jaaropgave. Kartę otrzymujemy od holenderskiego pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostaliśmy zatrudnieni. Jeśli mamy wiecej niż jedno zatrudnienie, ubiegamy się o kartę z każdego miejsca pracy. Jaaropgave to karta zawierająca dane personalne, SOFI to numer oraz kwoty całkowietgo dochodu i kwotę odciągniętego podatku. W przypadku braku takiej karty, należy zgłosić się do swojego pracodawcy o jej wydanie. Urząd skarbowy pozytywnie rozpatrując deklarację podatkową określa decyzję o nazwie Voorlopige/Aanslag/Aanslag określąc kwotę zwrotu podatku i zwraca na podane konto.

Zwrot podatku z Holandii

fot. pixabay.com

Zwrot następuje w dwóch terminach:

  • w ciągu 3-4 miesięcy, jeśli zeznanie zostanie złożone do 1 kwietnia;
  • do 6 miesięcy, jeśli zeznanie zostanie złożone po 1 kwietnia.

Dodatkowo możemy ubiegać się o ZORGTOESLAG, czyli zwrot za ubezpiecznie zdrowotne. Opłacenie ubezpieczenia należy w gestii pracownika a nie pracodawcy. Czas przystąpienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od zatrudnienia. Koszty są wysokie, ale znaczną część można odzyskać dzięki ZORGTOESLAG. Warto pomyśleć.

Podobne artykuły...

Dodaj komentarz